Đoàn Nghệ thật Shen Yun có bao nhiêu thành viên?

Từ khi thành lập vào năm 2006 đến nay, Shen Yun đã phát triển thành sáu đoàn có quy mô tương đương, đồng thời lưu diễn toàn cầu. Mỗi đoàn lưu diễn có khoảng 80 nghệ sĩ - hầu hết là các nghệ sĩ múa và nhạc công, ngoài ra còn có ca sĩ, MC và nhóm sân khấu.